Vintage Photo Festival: Oko kobiety, czułość analogu