Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Newsletter

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Farbiarnia wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 0000448871, nr REGON 341386107, nr NIP
  9671356415. Dane kontaktowe administratora:
  a) telefon: 508 732 871
  b) e-mail: fundacja@farbiarnia.org
  c) adres siedziby: ul. Pomorska 68A/6, Bydgoszczy 85-051.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: fundacja@farbiarnia.org
 3. Dane w zakresie e-mail przetwarzane będą w celach związanych z obsługą
  wysyłki Newslettera Fundacji.Przekazanie danych w postaci e-mail jest
  dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na
  wysyłanie Newslettera na podany przez subskrybenta adres e-mail.
 4. Subskrybent Newslettera ma prawo dostępu do treści swoich danych
  osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia oraz przenoszenia danych.
 5. Subskrybent Newslettera ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-
  mailem na adres: fundacja@farbiarnia.org.
 6. Osoba, która zdecydowała się na otrzymywanie Newslettera ma prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Fundacja Farbiarnia przetwarza jej dane osobowe
  z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Przekazane Fundacji Farbiarnia dane nie będą przedmiotem automatycznego
  podejmowania decyzji ani profilowania.