Wystawa

Jowita Mormul „Nietrwałość”

event
11.10
-
26.10
.
2019
schedule
11.00
place
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
Zobacz na mapie >
Kup bilet
Wstęp z karnetem festiwalowym.

Bilety

„Nietrwałość” dotyczy przemijania, obserwacji procesów ciągłych zmian, którym podlegamy my i nasze otoczenie oraz prób uświadamiania sobie możliwości istnienia nieskończonej ilości przemian zachodzących wokoło niedostrzegalnie, poza zakresem ludzkiej percepcji i współczesnych technologii badawczych. Fotografia jest uważana za dowód, że zarejestrowana rzeczywistość zaistniała przed aparatem.

Jowita Mormul „Nietrwałość”
Fot.
Jowita Mormul

Przewrotnie jednak fotograficzny ślad przeszłości staje się dowodem nietrwałości sytuacji, obiektów i zdarzeń, które zaistniały i zostały sfotografowane. Zdjęcie wykonane przed chwilą pokazuje fragment przeszłości, do której nie ma już powrotu. W każdym ułamku czasu człowiek i jego otoczenie podlegają zmianom, a każda kolejna rejestracja dokumentuje te zmiany, utrwala to, co przed chwilą było, ale przeminęło, stało się częścią przeszłości i teraz jest nieobecne, nie istnieje też już w stanie poprzednim. Sam zapis jest rejestracją zmian zachodzących w czasie „od-do”: od otwarcia migawki, do jej zamknięcia. Przy dłuższych czasach naświetlania zmiany często są zauważalne, a obiekty ruchome „znikają” z powierzchni obrazu, mimo że też podległy rejestracji. Przy czasach bardzo krótkich zmiany bywają niezauważalne, a jednak są integralną częścią zapisu. Dyskusyjna wydaje się trwałość i niezmienność zdjęć, jako obiektów materialnych – negatywów, odbitek, wydruków, etc. Światło, które powołuje do życia obrazy, okazuje się zabójcze dla ich zmaterializowanej reprezentacji. Zdjęcia ulegają procesom utleniania i – nawet najlepiej i najprecyzyjniej archiwizowane – powoli zmieniają się pod wpływem wilgotności, temperatury, składu chemicznego otaczającej je przestrzeni i powietrza. Fotografia „uwiecznia” nietrwałość i zmienność rzeczywistości, a jednocześnie jako materialny zapis sama podlega zmianom.


Jowita Bogna Mormul – doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk filmowych (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych w Łodzi, 2018 r.). Tworzy w obszarze sztuk wizualnych. Profesor UJK w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, nowych mediów, multimediów i analizy obrazu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, (Wydział Malarstwa, 1997 r.; Wydział Grafiki, 1999 r.). Doktor sztuki w dziedzinie sztuk filmowych w zakresie fotografii (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych w Łodzi, 2008 r.). Stypendystka nagrody im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej (1996 r.) oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki (1996/1997 r.). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (1998 r.) i Związku Polskich Artystów Fotografików (2001 r.). Jej prace były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. w Luksemburgu, Rzymie, Wilnie, Skopje, Strasburgu, Budapeszcie, Ohio).