Wystawa
Vintage Grand Prix Honorowe Wyróżnienie
Vintage Grand Prix

Maciek Iwaniszewski „Strefa tranzytowa”

12.10
27.10
2018
18.00
Dom Towarowy „Jedynak”
Zobacz na mapie >

Wyróżnienie honorowe w konkursie Vintage Grand Prix 2018.

Maciek Iwaniszewski „Strefa tranzytowa”
Fot.
Maciek Iwaniszewski

„Strefa tranzytowa” jest subiektywnym wycinkiem fotograficznego zapisu podróży autostopowej szosą panamerykańską, z południa na północ, z Argentyny na Alaskę. Stanowi próbę interpretacji od wewnątrz krajobrazu amerykańskiej drogi tworzonego nie tylko poprzez ciągnącą się po horyzont nitkę asfaltu, ale przede wszystkim przez wyrosłą na poboczu szosy cywilizacyjną narośl, będącą ekspresją kultury drogi Nowego Świata. Zdjęcia są skanami małoobrazkowego negatywu.

Maciek Iwaniszewski – urodzony 1985. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie student Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Autor jednej wystawy indywidualnej (2015, Dwór Artusa, Toruń), uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych.