Warsztaty

„Malowanie światłem” – dla dzieci

event
16.10
-
.
2016
schedule
13.00
place
Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy
Zobacz na mapie >

Bilety

Technika użyta w warsztatach jest nowatorską techniką wideo, w której ślady światła są cyfrowo chwytane i zachowane w projekcji wideo, tworząc trwające, jednak efemeryczne, wizualne doświadczenie. Obrazy stopniowo nawzajem się przenikają, tworząc dynamiczną i nieprzewidywalną narrację.

„Malowanie światłem” – dla dzieci
Fot.

Malowanie światłem – warsztaty ruchu i obrazu dla dzieci (5-12 lat).

Technika ta wprowadza związek pomiędzy fizycznym ruchem a malarstwem, jest przejściem z przestrzeni trójwymiarowej do wirtualnego „płótna” ekranu projekcji wideo. Obrazy wideo powstają pod wpływem ruchu. Dzieci z przymocowanymi do ciała światełkami LED poruszają się według określonych schematów ruchowych. Program komputerowy śledzi ich ruchy przy pomocy kamery i prezentuje trajektorię poruszającego się ciała w projekcji wideo. Prowadzi to do malowania światłem na żywo. Warsztaty wykorzystują naturalną dla dzieci ciekawość oraz skłonność do wyrażania siebie poprzez energię ruchową i „zatrudniają” tę energię do wykonywania przez dzieci aktywności artystycznej, jaką jest malowanie. Projekt ten wskaże dzieciom możliwości płynące z zastosowania nowych technik dla tworzenia na żywo i bez wysiłku różnorodnych, barwnych obrazów i będzie równocześnie okazją do wspaniałej zabawy.

Michał Osowski jest artystą interdyscyplinarnym działającym w Holandii i w Polsce. Studiował w Instytucie Sonologii (muzyka elektroakustyczna) w Królewskim Konserwatorium w Hadze i kompozycję w Konserwatorium Muzycznym w Rotterdamie, jak również techniki interaktywne w IRCAM w Paryżu. Specjalizuje się w tworzeniu interaktywnych systemów integrujących ruch fizyczny z dźwiękiem i projekcją wideo, w których ważną rolę odgrywają element aktywnego i spontanicznego uczestnictwa i zaangażowania odbiorcy oraz współpraca z artystami różnych dyscyplin. Swoje projekty realizuje w różnych formach: otwarte sesje dla spontanicznych uczestników, warsztaty z dziećmi, czy publiczne performance z udziałem zaproszonych artystów.