Wystawa

Marek Noniewicz "Pencil of light"

event
23.09
-
02.10
.
2022
schedule
23.00
Kup bilet
Bilet normalny - 20 zł Bilet ulgowy - 10 zł

Bilety

To konfiguracja serii fotografii powstałych w latach 2001 – 2018. Ich wspólnym mianownikiem jest zakotwiczenie w materialności której rodowód sięga XVI wiecznej alchemii – fotografii analogowej. Proces i przeobrażenia, to podstawowe elementy które nadają im kształt i które znajdują swoją ciągłość w rzeczywistości poza fotograficznej, forma bowiem to zawsze stan przejściowy. Kierując się obserwacją i intuicją, rejestruję miejsca w których wytwory ludzkiej aktywności poddają się powolnej entropii, są w stanie ciągłego przeobrażenia. Są to też miejsca które zwyczajnie lubię, przepełnione echem dawnych obecności i działań, niby martwe ale to tylko pozór, delikatna tkanka rzeczywistości nieustanie się przeobraża.

Marek Noniewicz "Pencil of light"
Fot.

Marek  Noniewicz - Rocznik 71, zamieszkały w Bydgoszczy. Artysta wizualny popularyzator XIX wiecznych technik fotograficznych, w swojej twórczości zajmuję się głównie fotografią, sięgając czasem po instalację, działania w przestrzeni miejskiej czy performance. O swojej pracy mówi: „W obszarze mojej aktywności znajduję się głównie fotografia, choć co raz częściej myślę że interesuje mnie światło. Jestem przekonany, że sposób zapisu odzwierciedla proces myślenia o obrazie i jego recepcję; stąd też częściej sięgam po techniki historyczne i eksperymentalne, czy efemeryczne formy zapisu; traktując je jako rodzaj klucza do języka natury. Nieodwracalność i nieustanne przeobrażenia procesów srebrowych, są w jakiś sposób tożsame ze zmiennością świata przyrody. To co staram się rejestrować, to przebieg tych zmian. W projektach z zakresu edukacji kulturowej często wykorzystuje potencjał fotografii jako narzędzia kreacji  w budowaniu poczucia własnej wartości uczestników. Sięgając do technik historycznych i alternatywnych zastosowań materiałów światłoczułych staram się rozwijać wrażliwość uczestników na otaczający świat, wyposażając ich w umiejętności wykorzystania współczesnego alfabetu wizualnego w budowaniu własnych narracji.” Pracował przy licznych projektach edukacyjnych, spośród których najważniejsze to: „Świat” – warsztaty fotograficzne dla dzieci z wiosek popegeerowskich  we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Krzywa i Jasionka, oraz Wydawnictwem CZARNE(2002), „Lato w teatrze” – warsztaty fotograficzno-scenograficzne w ramach projektu realizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego (Gostycyn2014, Borne Sulinowo 2015,2018), „Look In the Darkness” – integracyjne warsztaty teatralno-fotograficzne w ramach programu Bardzo Młoda Kultura ( Bydgoszcz2016). Stypendysta MKiDN i Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Kuratorem wystawy jest Ornichtt