Vintage Grand Prix Honorowe Wyróżnienie

Nicolas Reinhart "Nieudany Film"

event
23.09
-
02.10
.
2022
schedule
18.00
place
Młyny Rothera
Zobacz na mapie >
Kup bilet
Bilet normalny - 20 zł Bilet ulgowy - 10 zł

Bilety

„Nieudany film” (po angielsku: Failed Film) to trwający projekt badań artystycznych skupiony wokół archiwum dawnej fabryki flmów w Bitterfeld-Wolfen w Niemczech. Od początku XX wieku w Bitterfeld-Wolfen produkowano materiały filmowe i fotograficzne pod marką agfa, później orwo, aż fabryka zaprzestała produkcji po upadku NRD w latach dziewięćdziesiątych. W trakcie jego funkcjonowania przełożeni w fabrykach prowadzili zbiór błędów i awarii, które powstały w trakcie cyklu produkcyjnego. Oficjalne dokumenty sugerują, że materiał ten został zebrany, aby zapobiec popełnianiu tych samych błędów w przyszłości, a odręczne notatki techników zapowiadają fascynację poetyckim walorem tych błędów. Część tych zbiorów pozostaje w archiwum dawnej fabryki flmów, dotychczas niewidziana. Moje badania w ramach tego projektu koncentrują się wokół podstawowych pytań dotyczących archiwów fotograficznych oraz ich funkcji i wykorzystania we współczesnej praktyce artystycznej. Głównym przedmiotem moich zainteresowań jest badanie „nieudanych flmów” Bitterfelda pod kątem ich wizualnego potencjału. Wykorzystując rzeczywisty materiał filmowy z archiwum, tworzę analogowe C-printy jako fizyczne interpretacje tych błędów. Ten projekt badawczy rozpoczął się w 2021 roku i zostanie zaprezentowany na OSTEN – Neue Bitterfelder Wege, festiwalu organizowanym we współpracy z Uniwersytetem Sztuki i Projektowania Burg Giebichenstein w Bitterfeld w lipcu 2022 roku.

Nicolas Reinhart "Nieudany Film"
Fot.

Nicolas Reinhart (ur. 1991 w Niemczech) studiował sztukę, rzemiosło i projektowanie w Grimslöv w Szwecji, obecnie studiuje sztuki piękne na Burg Giebichenstein University of Art and Design w Halle oraz fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku w Niemczech. Angażowanie się w treści wizualne i metody fotograficzne leżą w centrum jego praktyki artystycznej. W 2016 roku współzałożył Kalamari Klub, międzynarodowy kolektyw zajmujący się celebracją fotografii analogowej. Jest zwycięzcą międzynarodowego konkursu "reStart '22" organizowanego przez Lithuanian Photographers Association (Wilno, Litwa) oraz otrzymał Honorowe Wyróżnienie w "Vintage Grand Prix" Vintage Photo Festival (Bydgoszcz, Polska). Jego prace były pokazywane na arenie międzynarodowej, między innymi w: Alvesta konsthall (Alvesta, Szwecja), Heidelberger Kunstverein (Heidelberg, Niemcy), PORT25 - Space for Contemporary Art (Mannheim, Niemcy), gr_und (Berlin, Niemcy), Prospekto Galerija (Wilno, Litwa) oraz Helsinki Darkroom Festival at The Finnish Museum of Photography (Helsinki, Finlandia).