Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny “Wzajemne relacje kultury i gospodarki na przykładzie sektora turystycznego”

event
02.10
-
.
2022
schedule
16.00
Kup bilet
Bilet normalny - 20 zł Bilet ulgowy - 10 zł

Bilety

Panel dyskusyjny “Wzajemne relacje kultury i gospodarki na przykładzie sektora turystycznego”
Fot.

Promocja Bydgoszczy przez kulturę jest jednym z elementów strategii rozwoju na lata 2017-2026. W strategii możemy przeczytać, że “Kultura jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju współczesnych miast – nie tylko w wymiarze społeczno-kulturowym, nie tylko w znaczeniu wysokiej jakości życia mieszkańców i wzrostu spójności społecznej, ale także w wymiarze praktycznym: ekonomii, gospodarki, rewitalizacji ”W trakcie minionych 8 lat Vintage Photo Festival, stał się rozpoznawalną w Polsce platformą spotkań artystów, rzemieślników i propagatorów kultury. Działania realizowane w ramach festiwalu nieprzypadkowo skierowane są na promocje regionu i wykorzystanie jego potencjału. W trakcie panelu omówimy wpływ sektora kultury na gospodarkę regionu, szczególnie sektora turystycznego. Wydarzenia kulturalne bez wątpienia stanowią istotną część produktu turystycznego. Rozmowy poświęcone tej symbiotycznej relacji kultury z turystyką pomogą wypracować nowe rozwiązania mające na celu wzajemne umacnianie się tych sektorów. Wśród gości biorących udział w panelu dyskusyjnym będą zarówno przedstawiciele kultury jak i biznesu.