Wystawa

Wojciech Prażmowski „Miłosz. Tutejszy”

event
10.10
-
30.10
.
2015
schedule
18.30
place
Dom Towarowy „Jedynak”
Zobacz na mapie >
Kup bilet
5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Bilety

"Miłosz. Tutejszy" to projekt Wojciecha Prażmowskiego, zrealizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miłosz 2011”, prezentujący miejsca związane z życiem i twórczością Czesława Miłosza. Jest to imaginacyjna wędrówka tropem Mistrza po ważnych dla poety miejscach w Polsce i na Litwie.

Wojciech Prażmowski „Miłosz. Tutejszy”
Fot.
Wojciech Prażmowski

Autor wystawy przejechał ponad 7000 kilometrów po Litwie i Suwalszczyźnie, wykonał blisko 3000 fotografii, odwiedzając dziesiątki miasteczek, miejsc w Polsce i na Litwie: …Babańce, Wigry, Rachelany, Burbiszki, Hołny Mejera, Szołtany, Widugiery, Krasnogruda, Krejwiany, Becejły, Szetejnie, Opitołoki, Kiejdany, Kowno, Mariampol, Troki, ale przede wszystkim Wilno… ulica Wiwulskiego, Zaułek Bernardyński, Królewska, Mickiewicza, Młyńska, Pańska, Zygmuntowska, Bakszta, Wielka, Zawalna, Zamkowa, Trocka, Dominikańska...

Ideę wystawy stanowi przenikanie się kultur, przekonanie o nietutejszości. Gdy Mitosz jest w Berkeley – jest tutejszy, gdy jest w Krakowie – jest tutejszy i na Litwie – W tej wystawie, Milosz jest bez paszportu. Ważna jest jego poezja, proza, które mają i będą miały wymiar ponadczasowy, uniwersalny, do smakowania – od Tomaszawa, po Kłajpedę i Sydney. Pracując nad wystawą – Prażmowski – często celowo, dążył do unifikacji obrazów, prawie do symetrycznych zestawień, aby pokazać, że pejzaż spod polskich Szypliszek jest podobny do tego spod litewskich Kiejdan, barwa jeziora Hołny identyczna z kolorem Wilejki, drzewa w Tauryszkach i Podkomorzynka – takie same.

Wojciech Prażmowski - urodził się w 1949 roku w Częstochowie. Fotografią zajmuje się od roku 1968 /udział w Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Artystycznej w Częstochowie/. Ukończył Szkołę Fotografii Twórczej w Brnie w roku 19751 Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Do chwili obecnej uczestniczył w ponad 300 wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. Od roku 1977 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Reprezentuje nurt fotografii kreacyjnej. Jest twórcą „foto – obiektów”. Prace w zbiorach m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Wykłada fotografię w uczelniach artystycznych.