Spotkanie autorskie

Tadeusz Rolke „Tu byliśmy”

event
18.09
-
.
2021
schedule
12.00
place
Młyny Rothera
Zobacz na mapie >
Kup bilet
Wolny

Bilety

„Podstawą projektu fotograficznego Tu byliśmy jest próba symbolicznej rekonstrukcji tajemniczego, fascynującego swą duchowością i filozofią świata chasydów. Jak wiadomo terenem ich działalności były ziemie przedrozbiorowej Rzeczpospolitej ale ich obecność rozciągała się znacznie szerzej. (...) Na zdjęciach utrwalone są fragmenty małych miasteczek, z dala od głównych szlaków, leżące nieco na uboczu dzisiejszej cywilizacji, bardzo charakterystyczne dla obrazu, jaki utrwalił się w zbiorowej wyobraźni dotyczącej świata chasydów. Tadeusz Rolke podjął w tych fotografiach interesującą próbę oddania klimatu i nastroju, który mógł być udziałem tej społeczności. Stąd dbałość o to, by fotografowane obiekty: domy, zaułki, podwórka, fragmenty tzw. małej architektury czy nawet elementy krajobrazu by zawierały w sobie coś więcej niż tylko wyimaginowaną warstwę materialnej rzeczywistości. (...) Tadeusz Rolke kontynuuje w specyficzny sposób dokumentalny zapis tego, co na swoich zdjęciach zdołał jeszcze tuż przed wybuchem II wojny światowej zapisać inny fotograf kronikarz żydowskiego losu, Roman Vishniak. Z tym, że na tych współczesnych fotografiach nie ma już żywych ludzi, jest tylko bardzo delikatna próba zapisania pewnego klimatu, którego symbolicznego istnienia nikt wcześniej nie przeczuwał, a który wraz z nieubłaganie upływającym czasem będzie blakł i znikał.‍‍ ” Marek Grygiel

Tadeusz Rolke „Tu byliśmy”
Fot.

Tadeusz Rolke, fotograf. Urodzony w 1929 roku w Warszawie gdzie mieszkał i pracował jako fotoreporter w latach 50. i 60. (pisma Stolica, Polska), fotograf mody, (Ty i Ja), artysta fotograf, wykładowca (Warszawska Szkoła Fotografii, Uniwersytet Warszawski), wydawca (współzałożyciel ediotion.fotoTapeta). Po powstaniu Warszawskim wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie, studiował historię sztuki w Lublinie i Warszawie. Więziony w okresie stalinowskim.

Po 1989 roku współpracował z Gazetą Wyborczą. W latach 70.mieszkał w Hamburgu fotografując tam m.in. dla Sterna, Geo i Art, a także podczas festiwali teatralnych we Włoszech, Francji i Holandii. Odbył wiele podróży m.in. do ZSRR, Francji, Grecji, Włoch, Jugosławii, Izraela, na Słowację, Węgry Litwę i Ukrainę. Jest autorem wielu wystaw i albumów fotograficznych. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach publicznych i kolekcjach prywatnych.

Fotografuje nieprzerwanie do dzisiaj.

Fundacja S he
Wspieramy szeroko rozumianą działalność artystyczną oraz edukacyjną. S he została założona w 2018 roku w Warszawie przez Tamarę Pieńko, artystkę, portrecistkę i działaczkę na polu kultury. W 2019 roku ww. prezes fundacji powołała zarząd a jego funkcje przejęły Marta Bajno i Agnieszka Klimek.
Celem Fundacji jest stworzenie przestrzeni dla realizacji projektów artystycznych również tych międzynarodowych. Inicjowanie działań twórczych, szkoleń, warsztatów, spotkań. Upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej. Jednocześnie celem Fundacji jest propagowanie działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
Głównym programem a także projektem Fundacji jest budowanie idei „pomostu” łączącego skrajne generacje twórców XX i XXI wieku. To z jednej strony hołd składany artystom, których działalność wygasa oraz szansa dla tych, którzy są na początku swojej twórczej drogi.
W nazwie S he została zawarta głęboka filozofia, w której harmonia jest podstawą działalności Fundacji. S he daje możliwość kreacji, stwarza pole i warunki do działania. Łączy ludzi z różnych dziedzin, a przede wszystkim kreuje strefy dla wolnego procesu twórczego i naukowo badawczego.
W ramach działalności Fundacji organizowane są różnorodne projekty artystyczne: wystawy, performance, koncerty, warsztaty, realizacje w przestrzeni publicznej oraz spotkania, akcje społeczne i ekologiczne.